Thiết bị truyền động IC20, IC40

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180509-6

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

  • IC 20 được dùng cho những ứng dụng cơ bản với điều khiển liên tục hoặc ba bước và tự động chuyển đổi các chế độ  để vận hành dễ dàng
  • IC 40 được dùng cho các ứng dụng phức tạp với các chức năng lập trình để điều chỉnh linh hoạt các quá trình được thống kê và  hiện thị lịch sử lỗi để hỗ trợ người vận hành 
  • Báo vị trí có thể đọc được từ bên ngoài 
  • Buồng đốt rộng rãi dễ dàng cho việc lắp đặt 
  • Thiết bị truyền động có thể được gắn trực tiếp lên các van bướm BVG, BVA, hoặc BVH

     Actuators IC20, IC40

   Actuators IC20, IC40-OI