RS 300÷800E-EV BLU

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180604-180

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model Điện áp (ph/V/Hz) Công suất nhiệt (kW) Tiêu thụ nhiên liệu (Nm3/giờ) Tổng công suất điện (kW)
 RS 300/E BLU  3/230-400V/50Hz  500/1350 ÷ 3800  50/135 - 380  6
 RS 400/E BLU  3/230V/50Hz  800/1840 ÷ 4550  80/184 - 455  9
 RS 500/E BLU  3/230V/50Hz  1000/2500 ÷ 5170  100/250 - 517 10,5 
 RS 650/E BLU  3/230V/50Hz  1430/3000 ÷ 6550 143/300 - 655  19,5
 RS 800/E BLU  3/230V/50Hz  1200/3500 ÷ 8100 120/350 - 810   25
 RS 300/EV BLU  3/230-400V/50Hz  500/1350 ÷ 3800  50/135 - 380  6
 RS 400/EV BLU  3/230V/50Hz  800/1840 ÷ 4550  80/184 - 455
 RS 500/EV BLU  3/230V/50Hz 1000/2500 ÷ 5170  100/250 - 517 10,5 
 RS 650/EV BLU  3/230V/50Hz 1430/3000 ÷ 6550 143/300 - 655  19,5 
 RS 800/EV BLU  3/230V/50Hz 1200/3500 ÷ 8100 120/350 - 810  25

Tài liệu chi tiết:

  RS 300÷800E-EV BLU