RS 300÷800-M BLU

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180604-181

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model  Công suất nhiệt (kW) Tiêu thụ nhiên liệu (Nm/giờ) Tổng công suất điện (kW)
RS 300/M BLU 500/1350 - 3800 50/135 - 380 6
RS 400/M BLU 950/1830 - 4590 95/183 - 459 9
RS 500/M BLU 1000/2500 - 5170 100/250 - 517 11
RS 650/M BLU 1430/3000 - 6550 143/300 - 655 21,4
RS 800/M BLU 1200/3500 - 8100 120/350 - 810 24

Tài liệu chi tiết:

  RS 300÷800-M BLU