RS 25÷200M BLU

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180604-179

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model Điện áp (ph/V/Hz) Công suất nhiệt (kW) Tiêu thụ nhiên liệu (Nm3/giờ) Tổng công suất điện (kW)
 RS 25/M BLU  1/220-230V/60-60Hz  44/125 ÷ 370  4,5/13 ÷ 37 0,6
 RS 35/M BLU  1/220-230V/60-60Hz  70/200 ÷ 480  7/20 ÷ 48 0,7
 RS 45/M BLU  1/230V/50Hz  90/190 ÷ 550  9/19 ÷ 55 0,6
 RS 68/M BLU  3/230-400V/50Hz  150/350 ÷ 860  15/35 ÷ 86 1,8
 RS 120/M BLU  3/230-400V/50Hz  300/600 ÷ 1300  30/60 ÷ 130 2,6
 RS 160/M BLU  3/400V/50Hz  300/930 ÷ 1860  30/93 ÷ 186 4,8
 RS 200/M BLU  3/400V/50Hz  570/1375 ÷ 2400  57/138 ÷ 240  8,2

Tài liệu chi tiết:

  RS 25÷200M BLU