RS 25÷200E-EV BLU

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180604-178

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model Điện áp (ph/V/Hz) Công suất nhiệt (kW) Tiêu thụ nhiên liệu (Nm3/giờ) Tổng công suất điện (kW)
 RS 25/E BLU  1/220-230V/50-60Hz  44/125 ÷ 370   4,5/13 ÷ 37 0,6
 RS 35/E BLU   1/220-230V/50-60Hz 70/200 ÷ 480   7/20 ÷ 48 0,7
 RS 45/E BLU  1/230V/50Hz 90/190 ÷ 550   9/19 ÷ 55 0,7
 RS 68/E BLU - RS 68/EV BLU  3/230-400V/50Hz 150/350 ÷ 860   15/35 ÷ 86 2
 RS 120/E BLU - RS 120/EV BLU  3/230-400V/50Hz 300/600 ÷ 1300   30/60 ÷ 130 2,8
 RS 160/E BLU - RS 160/EV BLU   3/400V/50Hz 300/930 ÷ 1860   30/93 ÷ 186 5,3
 RS 200/E BLU - RS 200/EV BLU  3/400V/50Hz 570/1375 ÷ 2400   57/138 ÷ 240 6,5

Tài liệu chi tiết:

  RS 25÷200E-EV BLU