RL

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180606-224

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model     Điện áp (ph/V/Hz)   Công suất nhiệt (kW)   Tiêu thụ nhiên liệu (kg/giờ) Tổng công suất điện (kW)
RL 34 MZ   97/154 ÷ 395 8,3/13 - 33,6 0,6
RL 44 MZ   155/235 ÷ 485  13/20 - 41 0,7
RL 50    148/296 ÷ 593 12,5/25 - 50 0,75
RL 64 MZ   206/391 ÷ 830 17,4/33 - 70 1,4
RL 70   255/474 ÷ 830 21,5/40 - 70  1,4 
RL 100   356/711 ÷ 1186 30/60 - 100  1,8 
RL 130   486/948 ÷ 1540 41/80 - 130  2,6 
RL 190   759/1423 ÷ 2443  64/120 - 206  5,87 
RL 250 MZ   600/1250 ÷ 2700  51/106 - 228  7,2 

Tài liệu chi tiết:

  RL 34-250