RIELLO RS/1

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180524-75

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model Điện áp (ph/V/Hz)
Công suất nhiệt (kW)
Tiêu thụ nhiên liệu (Nm3/giờ)
Tổng công suất điện (kW)

 RS 34/1 MZ

  70 ÷ 390  7 - 39 0,6

 RS 44/1 MZ

  100 ÷ 550 10 - 55 0,7

Tài liệu chi tiết:


  RIELLO RS/1