RIELLO RDBS

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180524-79

Hotline: (028) 38155234 - 0913916150.

Thông tin chi tiết

Model

Điện áp (ph/V/Hz)
Công suất nhiệt (kW)
Tiêu thụ nhiên liệu (Nm3/giờ)

Tổng công suất điện (kW)

 RDBS1

 1/230V/50Hz  16 ÷ 47  1,6 - 4,7  0,090 

 RDBS0.1

1/230V/50Hz   16 ÷ 48  1,6 - 4,8  0,090 

Tài liệu chi tiết:

  Riello RDBS 1 - 0.1