RIELLO 40 FS

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180524-73

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model Điện áp (ph/V/Hz) Công suất nhiệt (kW) Tiêu thụ nhiên liệu (Nm3/giờ) Tổng công suất điện (kW)
 FS3    11 ÷ 35 1,1 - 3,5 0,15
 FS5    23 ÷ 58 2,3 - 5,8 0,150 
 FS8    46 ÷ 93 4,6 - 9,3 0,150 
 FS10    42 ÷ 116 4,2 - 11,6 0,130 
 FS20    81 ÷ 220 8,1 - 22 0,250 

  RIELLO 40 FS 3-5-8-10-20