RGD 1-5D

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180606-221

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model     Điện áp (ph/V/Hz)   Công suất nhiệt (kW)   Tiêu thụ nhiên liệu (kg/giờ) Tổng công suất điện (kW)
RG1RKD 1/230/50 14/17 - 60 1,2/1,45 - 5 0,29
RG2D 1/230/50 42/49 - 118 3,6/4,1 - 10 0,18
RG3D 1/230/50 65/83 - 178 5,5/7 - 15 0,39
RG4D 1/230/50 106/130/50 09/11/2020 0,39
RG5D 1/230/50 95/142 - 296 08/12/2025 0,47

Tài liệu chi tiết:

  GULLIVER RGD 1-5D