PRESS T/N-ECO

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180606-196

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model Điện áp (ph/V/Hz) Công suất nhiệt (kW) Tiêu thụ nhiên liệu (kg/giờ) Tổng công suất điện (kW)
 P 140 T/N    320/800 ÷ 1600  28-140 19
 P 200 T/N     515/1140 ÷ 2280 45-200 20
 P 300 T/N      626/1710 ÷ 3420 60-300 30
 P 450 T/N      855/2560 ÷ 5130 75-450 34
 P 140 T/N ECO     320/800 ÷ 1600 28-140 19
 P 200 T/N ECO     515/1140 ÷ 2280 45-200 20
 P 300 T/N ECO     626/1710 ÷ 3420 60-300 30
 P 450 T/N ECO     855/2560 ÷ 5130 75-450 34

Tài liệu chi tiết:

  PRESS T/N-ECO 140-450


Sản phẩm liên quan