PRESS T/G

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180606-226

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model Điện áp (ph/V/Hz) Công suất nhiệt (kW) Tiêu thụ nhiên liệu (kg/giờ) Tổng công suất điện (kW)
 P 140 T/G   380/830 ÷ 1660  32/70 ÷ 140  5.2
 P 200 T/G    557/1186 ÷ 2372  47/100 ÷ 200 5,3 
 P 300 T/G   712/1779 ÷ 3560  60/150 ÷ 300 10.9 
 P 450 T/G   890/2670 ÷ 5340  75/225 ÷ 450 16.9 

Tài liệu chi tiết:

  PRESS T/G 140-450


Sản phẩm liên quan