PRESS P/G

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180606-228

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model Điện áp (ph/V/Hz) Công suất nhiệt (kW) Tiêu thụ nhiên liệu (kg/giờ) Tổng công suất điện (kW)
PRESS 140 P/G   415/830 ÷ 1660 35/70 ÷ 140 5.2
PRESS 200 P/G   590/1185 ÷ 2370 50/100 ÷ 200 5.3
PRESS 300 P/G   890/1780 ÷ 3560 75/150 ÷ 300 10.6
PRESS 450 P/G   1190/2670 ÷ 5340 100/225 ÷ 450 18.7

Tài liệu chi tiết:

  PRESS P/G 140-450


Sản phẩm liên quan