PRESS GW

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180606-222

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model     Công suất nhiệt (kW)   Tiêu thụ nhiên liệu (kg/giờ)
PRESS GW 107/178 - 356 9/15 - 30
PRESS 1G 130/190 - 534 11/16 - 45
PRESS 2G 214/356 - 712 18/30 - 60
PRESS 3G 273/534 - 1168 23/45 - 100
PRESS 4G 415/830 - 1660 35/70 - 140

Tài liệu chi tiết:

  PRESS GW 1-2-3-4G