PFU

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180619-462

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

  • Bộ điều khiển đầu đốt tự động PFU đốt cháy và giám sát các đầu đốt gas cho hoạt động liên tục
  • Nó có hình dạng nhỏ gon có mũi trước đòi hỏi rất ít không gian
  • Nó được sử dụng tại một điểm trung tâm. Hai phiên bản có sẵn cho các lĩnh vực khác nhau của ứng dụng để EN 746-2 đó là:                                                                          - PFU 778 đốt cháy trực tiếp cho công suất không giới hạn, các đầu đốt có thể được          điều khiển vô cấp hoặc từng bước một                                                                      - PFU 798 dành cho các đầu đốt chính có công suất không giới hạn, điều chỉnh vô cấp       hoặc điều khiển từng bước một 
  • Các thiết bị được sử dụng trên các đầu đốt có nguồn cung cấp khí tự nhiên mà dựa trên một logic riêng biệt điều khiển quạt và trên các đầu đốt 

  Automatic Burner Control Units PFU   Automatic Burner Control Units PFU-Oil