MODUBLOC MB SM BLU 8-10-12

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180604-177

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model Điện áp (ph/V/Hz) Công suất nhiệt (kW) Tiêu thụ nhiên liệu (Nm3/giờ) Tổng công suất điện (kW)
 MB 8 SM BLU  3/400V/50Hz  1300/3450 ÷   8300   110/291 - 700 19
 MB 10 SM BLU  3/400V/50Hz  1100/4068 ÷   9200   93/343 - 776 22
 MB 12 SM BLU  3/400V/50Hz  1500/4800 ÷ 10400   126/405 - 877 27

Tài liệu chi tiết:

  MODUBLOC MB SM BLU 8-10-12