MODUBLOC MB SE-SV BLU 8-10-12

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180604-176

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model Điện áp (ph/V/Hz) Công suất nhiệt (kW) Tiêu thụ nhiên liệu (Nm3/giờ) Tổng công suất điện (kW)
 MB 8 SE BLU   1300/3450 ÷ 8300     18
 MB 10 SE BLU   1100/4068÷ 9200     22 
 MB 12 SE BLU    1500/4880÷ 10400     27 
 MB 8 SV BLU    1300/3450 ÷   8300    18 
 MB 10 SV BLU   1100/4000 ÷   8800    22 
 MB 12 SV BLU   1500/4800 ÷ 10050    27 

Tài liệu chi tiết:

  MODUBLOC MB SE-SV BLU 8-10-12