MODUBLOC MB LE

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180606-227

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model Điện áp (ph/V/Hz) Công suất nhiệt (kW) Tiêu thụ nhiên liệu (kg/giờ) Tổng công suất điện (kW)
 MB 4 LE    1070/2375 ÷ 4092   90/200 ÷ 345 16
 MB 6 LE   1186/3558 ÷ 6000   100/300 ÷ 506 18
 MB 8 LE   1450/3290 ÷ 9000  122/276 ÷ 762 22
 MB 10 LE   1200/4000 ÷ 10000  101/339 ÷ 837 27

Tài liệu chi tiết:

MODUBLOC MB LE -4-6-8-10


Sản phẩm liên quan