IFS 258

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180619-457

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

  • Kiểm soát ngọn lửa với cảm biến ion hóa hoặc cảm biến uv
  • Đánh lửa và giám sát với một điện cực duy nhất
  • Cáp cảm biển dài 
  • Bộ điều khiển đầu đốt hoạt động không liên tục, vì thế cứ sau mỗi 24h nên tắt 1 lần 

Automatic Burner Control Units IFS 258   Automatic Burner Control Units IFS 258-Oil