IFS 132B, 135B, 137B

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180619-453

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

  • Kiểm soát ngọn lửa bằng phương pháp ion hóa điện cực hoặc cảm biến UV
  • Kiểm tra mô phỏng ngọn lửa trước khi bắt đầu đi vào hoạt động 
  • Kết nối không thể hoán đổi cho nhau
  • Tần số chu kỳ cao
  • Có thể cài đặt lại từ xa 
  • Báo lỗi ở phía ngoài 

  Automatic Burner Control Units IFS 132B, 135B, 137B   Automatic Burner Control Units IFS 132B, 135B, 137B-OI