IFS 110M, 111M

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180619-452

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

  • Kiểm soát ngọn lửa bằng phương pháp ion hóa điện cực hoặc cảm biến UV
  • Kiểm tra mô phỏng ngọn lửa trước khi bắt đầu và sau khi tắt đầu đốt
  • Thích hợp cho điều khiển đánh lửa và ion hóa với một điện cực
  • Kỹ thuật hiện đại sử dụng chất bán dẫn
  • Tần số chu kỳ cao
  • Có thể cài đặt lại từ xa 
  • Báo lỗi ở phía ngoài 

Automatic Burner Control Units IFS 110M,111M-OI