IFD

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180619-451

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

  • Cho hoạt động liên tục bằng việc điều khiển ion hóa 
  • kiểm tra mô phỏng ngọn lửa trong khi bắt đầu và sau khi tắt máy
  • Kiểm soát nhiều đầu đốt cùng một lúc 
  • kiểm tra chỉ báo vị trí đóng của các van gas chính trong khi bắt đầu

  Automatic Burner Control Units for continuous IFD 450-IFD 454   Automatic Burner Control Units for continuous IFD 450-IFD 454-OI