GULLIVER RS

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180524-76

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model Điện áp (ph/V/Hz)
Công suất nhiệt (kW)
Tiêu thụ nhiên liệu (Nm3/giờ)
Tổng công suất điện (kW)

 RS5

   160 ÷ 330   16 - 33  0,430

Tài liệu chi tiết:

  GULLIVER RS5   GULLIVER RS5F