GULLIVER BS (Low Nox)

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180524-68

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model Điện áp (ph/V/Hz) Công suất nhiệt (kW) Tiêu thụ nhiên liệu (Nm3/giờ) Tổng công suất điện (kW)
 BS1    16 ÷ 52 1,6 - 5,2 0,15
 BS2    35 ÷ 91 3,5 - 9,1 0,18
 BS3    65 ÷ 200 6,5 - 20 0,35
 BS4    110 ÷ 250 11-25 0,53

Tài liệu chi tiết:

  GULLIVER BS 1-2-3-4   GULLIVER BSF 1-2-3-4