GAS/2

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180604-157

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model Điện áp (ph/V/Hz) Công suất nhiệt (kW) Tiêu thụ nhiên liệu (Nm3/giờ) Tổng công suất điện (kW)
 GAS 3/2  1/220V/60Hz   80/130 ÷ 350  8/13 - 34  0,4 
 GAS 4/2  1/230V/50Hz   120/180 ÷ 470 12/18 - 47   0,54
 GAS 5/2 3/220-380V/60Hz    155/320 ÷ 660 15,5/32 - 66 1,1 
 GAS 6/2  3/220-380V/60Hz    300/520 ÷1050  30/52 - 105   1,9
 GAS 7/2  3/220-380V/60Hz    400/800 ÷ 1760 40/80 - 176    3,8
 GAS 9/2  3/230-400V/60Hz   1000/1750 ÷ 3200 100/175 - 320   9

Tài liệu chi tiết:

  GAS/2 SERIES


Sản phẩm liên quan