GAS

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180524-80

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model Điện áp (ph/V/Hz)
Công suất nhiệt (kW)
Tiêu thụ nhiên liệu (kg/giờ)
Tổng công suất điện (kW)

 GAS 3

 1/200V/50-60Hz  130 ÷ 350  13 - 35 0,48 - 0,6 

 GAS 4

 1/230V/50Hz 185 ÷ 465  18,5 - 46,5 0,54 

 GAS 5

 3/200V/50-60Hz 325 ÷ 660  32 - 66 0,85 

 GAS 6

3/230V/50-60Hz 525 ÷ 1050 52 - 105  1,7 

 Tài liệu chi tiết:

  Gas 3-4-5-6