FS8-W

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180530-147

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

  • Rơ le này được dùng ở những nơi đòi hỏi phải kín nước, kín bụi, hoặc có Rơ le NEMA 4X 
  • Bốn size ống thép không gỉ bao gồm 1 ", 2", 3 "và 6" (25, 50, 80 và 150mm)
  • Vít điều chỉnh rất nhạy giúp điều chỉnh lưu lượng dễ dàng
  • Nhiệt độ tối thiểu 32°F (0°C)
  • Nhiệt độ tối đa 225°F (107°C)
  • Áp suất làm việc tối đa 160 psi (11.3 kg/cm2)
FS8-W general purpose liquid flow switch   ReplacementPartsSeriesFS8-W