FS5

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180530-144

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

  • Rơ le này được dùng cho các ứng dụng tổng quát yêu cầu tốc độ dòng chảy thấp
  • Được làm từ các vật liệu như đồng, carbon, thép 
  • Vít điều chỉnh rất nhạy giúp điều chỉnh lưu lượng dễ dàng
  • Nhiệt độ tối thiểu 32°F (0°C)
  • Nhiệt độ tối đa - 225°F (107°C) đối với model làm bằng thép                                                                                                                                                                                                                                                         - 250°F (121°C) đối với model làm bằng đồng 
  • Áp suất làm việc tối đa 150 psi (10.5 kg/cm2)
  FS5general purpose liquid flow switch   ReplacementPartsSeriesFS5

Sản phẩm liên quan