FS4-3

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180530-143

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

  • Thiết kế tổng quát phục vụ cho nhiều ứng dụng khác nhau
  • Được dùng để khởi động hoặc dừng thiết bị hoạt động bằng điện chẳng hạn như đèn tín hiệu, báo động, động cơ, đầu đốt tự động, thiết bị đo sáng và các thiết bị khác
  • Vít điều chỉnh rấtnhạy giúp điều chỉnh lưu lượng dễ dàng
  • Nhiệt độ tối thiểu 32°F (0°C)
  • Nhiệt độ tối đa 225°F (107°C)
  • Áp suất làm việc tối đa 160 psi (11.3 kg/cm2)
FS4-3 general purpose liquid flow switch   ReplacementPartsSeriesFS4-3