FS1 - FS1W

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180530-142

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

  • Rơ le này được dùng cho các ứng dụng tổng quát, tốc độ dòng chảy trung bình hoặc thấp
  • Tốc độ dòng chảy lớn 
  • Cần điều khiển vừa với kích thước ống tối thiểu 8 "(203mm)
  • Vít điều chỉnh rấtnhạy giúp điều chỉnh lưu lượng dễ dàng
  • Nhiệt độ tối thiểu 32°F (0°C)
  • Nhiệt độ tối đa 225°F (107°C)
  • Áp suất làm việc tối đa 100 psi (7 kg/cm2)
  FS1High Sensitivity Liquid Flow Switches   FS1-WHigh Sensitivity Liquid Flow Switches


  ReplacementPartsSeriesFS1FS1-W