BS/M

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180604-175

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model Điện áp (ph/V/Hz) Công suất nhiệt (kW) Tiêu thụ nhiên liệu (kg/giờ) Tổng công suất điện (kW)
 BS2/M 1/230V/50Hz    26/49 ÷ 91  2,6/4,9 - 9,1  0,180 
 BS3/M  1/230V/50Hz   48/79 ÷ 195  4,8/7,9 - 19,5  0,350 
 BS4/M  1/230V/50Hz   68/140 ÷ 250  6,8/14 - 25  0,530 

Tài liệu chi tiết:

  GULLIVER BS-M 2-3-4