BSDF (LOW NOX)

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180604-155

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model Điện áp (ph/V/Hz) Công suất nhiệt (kW) Tiêu thụ nhiên liệu (Nm3/giờ) Tổng công suất điện (kW)
 BS3DF  1/220-230V/50-60Hz  65/75 ÷ 189  6,5/7,5 - 19  0,355 (at 50Hz) - 0,485(at 60Hz)
 BS4DF  1/220-230V/50-60Hz  110/114 ÷ 246 11/14 - 24,6   0,420 (at 50Hz) - 0,600(at 60Hz)

Tài liệu chi tiết:

  GULLIVER BSDF