BSD (LOW NOX)

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180604-154

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model Điện áp (ph/V/Hz) Công suất nhiệt (kW) Tiêu thụ nhiên liệu (kg/giờ) Tổng công suất điện (kW)
 BS1D   16/19 ÷ 52 1,6/1,9 - 5,2   0,15
 BS2D   35/40 ÷ 91 3,5/4 - 9,1  0,18
 BS3D   65/80 ÷ 200 6,5/8 - 20  0,35
 BS4D   110/140 ÷ 250 11/14 - 25 0,53

Tài liệu chi tiết:

  GULLIVER BSD SERIES