40 GI

Liên hệ

  • Mã sản phẩm :   20180606-223

Hotline: 0283 8155234 - 0913916150

Thông tin chi tiết

Model     Điện áp (ph/V/Hz)   Công suất nhiệt (kW)   Tiêu thụ nhiên liệu (kg/giờ) Tổng công suất điện (kW)
G10l   44/54 ÷ 120  3,7/4,5 - 10 0,17
G10D   44/54 ÷ 120  3,7/4,5 - 10 2
G20l   71/95 ÷ 240 06/08/2020 0,33
G20D   71/95 ÷ 240 06/08/2020 0,33

Tài liệu chi tiết:

RIELLO 40 GI 10-20